donderdag 3 november 2016

Creatief met kinderwerk

Toen we in 2001 met de training van de voorgangers van de kleine kerkjes in het binnenland begonnen, bleven we van maandag tot vrijdag in een dorp en deden we ook mee aan de diensten, die er ´s avonds werden gehouden. Ook de kinderen kwamen mee met de ouders. Het zingen was voor hen een feest, ze mochten meedoen met tamboerijnen, maar tijdens de preek vielen ze vaak in slaap. In de grote dorpen, Sucre en Oxamarca was wel een soort zondagschool, maar ze moesten zelf maar een programma maken zover ze dat konden. 

Alicia met een voorbeeldles
Vanaf 2002 is Alicia, een onderwijzeres uit de kerk in Cajamarca, drie keer per jaar naar Sucre of Oxamarca gegaan om mensen te trainen, die een zondagschool in hun dorpen wilden starten. Het was wel wennen voor de zondagschoolleiders, voornamelijk boeren, om zo intensief es te krijgen. Ze kregen opdrachten om te knippen en te plakken en dat moest gebeuren met handen, die ruw waren van het werken op het land. Meestal zijn de zondagschoolleiders mannen. Een aantal jaren hebben we prijzen gegeven voor de beste zondagschool. Daarbij werd rekening gehouden met het de manier van lesgeven, maar ook of er kinderen uit gezinnen van niet-christenen kwamen en natuurlijk de inzet bij de training. Alicia kwam – en nu nóg steeds - met enthousiaste verhalen terug.


Werkjes maken voor Kerst
Er zijn nu 12 plaatsen waar een zondagschool is. De mensen hebben geen beschikking over internet of een kopieermachine, zelfs materiaal als papier, lijm en viltstiften is nauwelijks of niet te krijgen in de dorpen. Alicia gaat dus nog steeds met veel materiaal naar de training. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het werken met materiaal wat voor handen is, zoals stenen, takjes, bladeren van de bomen, enz. De kerken die een zondagschool hebben, krijgen van ons ook steun bij het vieren van het kerstfeest en voor schoolspullen van ieder kind dat trouw naar de kinderbijeenkomst gaat.

KORT ANDER NIEUWS

Groep kerkleiders tijdens vergadering in Sucre
Eind oktober zijn we bij de vergadering van de kerkleiders geweest om het seizoen van 2016 af te sluiten. We hebben genoten van het weerzien met de leiders van 18 kerkjes, maar vooral van de verschillende goede berichten over gemeentegroei. Verder is er meer structuur aangebracht in het onderwijs voor de kerken en zijn er plannen gemaakt voor het volgende jaar. In zo’n vergadering is er ook gelegenheid om praktische en geestelijke problemen, die zich voordoen in de kerken, te bespreken.

Overhandigen van medicijnen in de dokterspost in Sucre
Een paar weken geleden kregen we van een kinderarts in Cajamarca een paar grote zakken met doktersmonsters van medicijnen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze medicijnen mee te geven met de voorgangers van Sucre en Oxamarca. In de medische posten in het binnenland wordt eigenlijk alleen gebruik gemaakt van de medicijnen die de regering verspreidt: weinig variëteit en slechte kwaliteit. Deze doktersmonsters zijn beter. De artsen en verpleegkundigen die in de medische posten werken kunnen daarmee meer mensen helpen en betere medicatie geven.

Geen opmerkingen: