dinsdag 13 mei 2014

Discipelschapstraining

Nadat de schoolpakketten klaar gemaakt en uitgedeeld zijn, de ouders met de leerlingen van de middelbare school hier zijn geweest voor een beurs, hebben we voorbereidingen getroffen voor een lesdag in Cajamarca met alle voorgangers.

Lesmateriaal
In de kerk waar we hier in Cajamarca lid van zijn, is een discipelschapscursus ontwikkeld, waarvan wij de eerste boekjes al een paar jaar gebruiken in de dorpen in het binnenland (campo). De eerste lesboeken gaan over het leren kennen van Jezus en het belang van lid zijn van een gemeente. Deze boekjes worden gebruikt om doopkandidaten voor te bereiden op de doop in vier maanden tijd vanaf het moment dat ze interesse krijgen in het geloof. Het was voor de mensen in de campo wel een hele omschakeling, want ze waren gewend om zich zonder voorwaarden te laten dopen. Vaak was het daarna ook weer gemakkelijk om af te dwalen. In het kader van meer structuur aanbrengen, teneinde stabiele gemeentes te vormen, leek het ons goed om deze cursus in te voeren.

In oktober is er altijd een vergadering van de beide gemeentes van Sucre en Oxamarca en hun buitenposten (anexos), in totaal 17 kerken. Tijdens de vergadering van oktober 2013 werd de wens geuit dat onze voorganger in Cajamarca, Godofredo Rubio, een lesdag zou verzorgen voor alle leiders van deze kerken en het hele discipelschapsprogramma zou uitleggen. Godofredo heeft samen met een Engelse zendeling, die hier ook nog in onze tijd was, de hele cursus bedacht en uitgewerkt. De eerste boekjes zijn getiteld “leven” en “vriendschap”, daarna komt “volwassenheid”, karaktervorming met als basis de brief van Jacobus. Daarna “bedieningen en bekwaamheden” en als laatste les “zending”. Het lesmateriaal heeft een enorme vlucht genomen, want er zijn duizenden boekjes van verkocht en intussen is het ook in verschillende talen vertaald, tot zelfs een taal/dialect in India toe, maar dit terzijde.
Godo geeft les

De meeste kerken waren vertegenwoordigd in hun leiders, maar sommigen lieten het toch weer afweten, iets wat steeds weer moeilijk is te begrijpen, of liever gezegd te accepteren, daar zij zelf de wens tot zo’n cursusdag hadden geuit en per brief met handtekeningen hadden bevestigd.
Toch is het een enorme bemoediging dat de meeste leiders hun huis en land laten liggen om naar de stad te komen en te meer te leren. Het werd een grote uitdaging voor alle kerken om met dit materiaal te werken. Het is eenvoudig te gebruiken en ook te gebruiken als evangelisatiemateriaal. Vooral de beide voorgangers van de centrale kerken, Gilmer en Marciano, zagen het helemaal zitten om het toe te passen in hun kerken. Niet alleen met gemeenteleden, maar ook met de tieners van de eetzaal van Pan de Vida of met een groep belangstellenden, die (nog) geen beslissing hebben genomen om Jezus te accepteren als hun Verlosser.

Deelnemers aan de cursus
De volgende dag hadden we een vergadering waarin de plannen werden besproken voor dit jaar. Wilfredo en Judith maakten hun data bekend voor bezoeken en jeugdweekenden en ook de seminars voor de zondagschoolleiders werden bekend gemaakt. Gilmer en Marciano hebben bezoeken gepland aan de verschillende buitenposten waar dan van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om een lesdag, of soms zelfs twee in te plannen. De leiders van die anexo (buitenpost) bepalen zelf de thema’s en nodigen de spreker uit, die zij dan graag willen horen. Het is een enorme vooruitgang dat dit dus allemaal doorgaat, ook zonder ons. Wij kunnen eventueel ook naar zo’n korte conferentie gaan of niet als het te ver of te veel is, en dat is ook erg fijn.

Intussen heeft Gilmer al weer opgebeld om een aantal boekjes van “leven” en “vriendschap” op te sturen, want hij heeft nu al lesmateriaal te kort. Wat een voorrecht om op deze manier bij het werk betrokken te blijven. 

Begin juni komt een jonge voorganger, Pablo, uit het zuiden van Peru, uit de streek van Puno voor 2 weken naar Cajamarca, het noorden van Peru. Hij heeft een Bijbelschool gevolgd en daarna een studiejaar gehad in Costa Rica, waarna hij samen met zijn vrouw weer terug is gegaan naar het dorp waar hij in het departement Puno vandaan kwam. Hij ondersteunt daar verschillende kerkjes, zoals die in ons gebied zijn en vroeg ons om financiƫle ondersteuning. Omdat dit op een in verre regio van ons vandaan is, hebben we echter gedacht dat het goed zou zijn als hij een week mee zou lopen met Marciano en een week met Gilmer, zodat hij zou kunnen zien hoe zij leven en werken. Hun situatie is enigszins te vergelijken met de zijne, dus we denken dat een uitwisseling van ervaringen constructief zal zijn voor de bediening van Pablo. Wij hebben de reiskosten toegezegd en verder zullen de voorgangers Marciano en Gilmer zorg dragen voor zijn onkosten tijdens deze 2 weken. We zijn heel erg benieuwd hoe dit experiment zal verlopen.

In Cajamarca maken we actief deel uit van de plaatselijke gemeente en mogen we de leiding vooral ondersteunen met raad, of soms alleen maar met een luisterend oor. Problemen ontbreken nooit, niet in de stad en ook niet in de campo, maar we zien ook mensen groeien in zelfstandigheid en dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.

We hopen dat u blijft bidden voor stabiliteit in de gemeentes in de campo, bescherming voor valse leringen en een diepere relatie van de leiders met de Heer en met elkaar.

Geen opmerkingen: