vrijdag 12 februari 2010

Niets Is Zo Veranderlijk Als Het Weer...?

***foto SIERRA REGEN IN ONZE TUIN*** In het Zuiden van Perú regent het te veel en nu ook hier in het Noorden, waardoor er overal overstromingen en ongelukken ontstaan: vooral aan de kust waar ze geen grote hoeveelheden water gewend zijn. Officieel is het nu de regentijd in de hoogvlakte, en in de omgeving van Cuzco alleen is zo ongelooflijk veel regen gevallen dat er 5.000 mensen dakloos zijn geworden. Bovendien is het toerisme naar Cuzco helemaal stil gevallen door de noodtoestand en hebben nu veel bedrijven, hotels, winkels enz. geen inkomsten meer, waardoor er veel ontslagen gevallen zijn. Gelukkig is Cajamarca in de Peruaanse Andes (Sierra) beter opgewassen tegen voortdurende regen en is het tot nu toe nog goed geweest voor de gewassen, gezien de regen op zich liet wachten en de landbouw daaronder leed. Dus ook hier is het klimaat helemaal van slag, of is het onbestendige van het klimaat nu regel geworden? We zijn enorm geschrokken van de grote ramp in Haïti waar onze collega zendeling Johan Smoorenburg zijn kinderdorp heeft (www.hartvoorhaiti.nl). Het zijn allemaal tekenen die te denken geven. We kunnen in elk geval bidden voor elkaar.

Ondertussen zijn we al weer volop aan het werk. Het lijkt net of we nauwelijks weg zijn geweest. Uit Piobamba - een dorp zo’n vier uur van Cajamarca vandaan - kwamen de broeders om over de voortgang van de bouw van hun nieuwe kerkgebouw te praten: meteen hebben we er een vergadering van gemaakt om een leidersTEAM in te stellen, in plaats van één leider die al jaren “de baas” was. Toen we 10 jaar geleden in Cajamarca kwamen werken, hadden alle kerkjes één leider, waarvan werd verwacht dat hij alles zou doen: altijd preken, zangdienst, administratie van de kerk, huisbezoeken, enz.; dit alles náást het bewerken van zijn land en verzorgen van zijn vee. Dat is langzamerhand aan het veranderen, ook als initiatief vanuit de kerkjes zelf. Er worden leidersteams in de kerkjes aangesteld, waardoor het leiderschap steviger wordt en het niet meer van één persoon afhangt. Ook de verantwoordelijkheid wordt gedeeld en de mensen groeien daardoor in hun geestelijk leven. ***foto VERGADERING MET KERKLEIDERS VAN PIOBAMBA***

We zijn al volop bezig om het lesprogramma voor dit jaar voor te bereiden. Er worden nu 2 huwelijksconferenties gepland, 3 jeugdweekends, 2 jeugdleiderseminars, 3 zondagsschoolseminars en 3 Bijbelstudieprogramma’s. Tot vorig jaar gingen we altijd naar de mensen in de campo (binnenland) toe, maar dit jaar zullen we, op voorstel van de leiders, de 3 Bijbelstudieprogramma’s in Cajamarca houden. Ze moeten er dan meer voor doen en vanzelfsprekend krijgen we dan mensen, die echt verder willen en zich als leider willen ontwikkelen.

De cursussen over basisprincipes van de Bijbel blijken nodig te zijn, want bijvoorbeeld in Piobamba zijn 3 sektes neergestreken: “Dios es Amor”, een Braziliaanse prosperity-sekte, die de mensen alleen nóg armer maakt, de “7e dag-adventisten” en een Peruaanse sekte: “de Israëlieten”. Zij leggen de mensen op grond van angst de wetten van Mozes op, de mannen lopen met lang haar, wat onder een hoed verstopt wordt en de vrouwen hebben sluiers op hun hoofd, die moeten lijken op de sluiers uit het Midden-Oosten. Als de evangelische kerk niet goed onderwezen is, zijn de mensen een gemakkelijke prooi voor van-de-bijbel-afwijkende-leringen, die meestal op angst en uiterlijke of puur financiële winst gebaseerd zijn. In Piobamba is de kerk lange tijd heel zwak geweest; juist nu de mensen actief worden en er gezinnen tot bekering komen, zijn deze sektes binnen gekomen. Dit is een belangrijke reden om in de lessen van dit jaar ook onderwijs te geven over sekten, en over uiterlijke/ secondaire zaken van principiële zaken te kunnen scheiden. ***foto PASTORALE TEAM OP WEG NAAR HUIS OM TE GAAN “ZAAIEN”***

De komende week gaan we, samen met Wilfredo en Judith als verantwoordelijk team voor het jeugdwerk, voor een paar dagen naar Lima voor de jaarlijkse vergadering van de Peruaanse organisatie waar we als zendelingen bij zijn aangesloten. Het is altijd opbouwend om mensen uit de verschillende streken van het land te ontmoeten en te horen hoe het hen vergaat in hun werk. Soms zijn het goede berichten, maar soms is het ook bedroevend als je hoort hoe afgelegen sommige kerkjes zijn en daardoor weinig onderwijs ontvangen. Er zijn nog heel veel gebieden in Perú waar het evangelie nauwelijks gehoord is en waar vooral bijgeloof en afgodendienst de vooruitgang, ook maatschappelijk, in de weg staat. Samen met jullie gebed en steun proberen we hier in het Noorden het evangelie gestalte te geven in WOORD EN DAAD.