donderdag 26 december 2013

Danken

Aan het eind van dit jaar willen we jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie steun van het afgelopen jaar, maar bovenal voor al de jaren daarvoor. God is een God van Trouw en dat heeft hij door de gemeentes, die ons zoveel jaren gesteund hebben, getoond.

Het is geen gemakkelijk jaar geweest. Vooral de plotselinge verhuizing heeft veel spanning gegeven. We merken dat de jaren gaan tellen. Toch zijn er ook heel fijne zaken gebeurd. De voorgangers van Oxamarca en Sucre hebben dit jaar zelf de conferenties georganiseerd, die wij zoveel jaren eerst voor hen, en later samen met hen, hebben georganiseerd. Ze deden het heel goed en wij mochten er als gasten bij zijn.


Josue in een kerk van het binnenland
De eerste jaren in Cajamarca gingen we het binnenland in om op 5 verschillende plaatsen conferenties te houden met de kerken uit de buurt. In 2002 kreeg Ger een ongeluk wat een keerpunt werd in ons persoonlijke leven, maar ook in het werk moesten allerlei zaken aangepast worden. We zochten en vonden een betrouwbare en bekwame jonge broeder in Cajamarca, bereid om voor dat jaar het programma uit te voeren. Daarna bleef Josué deel uitmaken van de verschillende teams die we toen gevormd hebben om naar de mensen toe te gaan met trainingen voor de leiders. De “School voor leiders” was geboren. Bij de bezoeken aan de dorpen troffen we veel noden aan. Het is zoals in Jacobus staat: je kunt niet zeggen “gaat heen en wordt warm” zonder een deken te geven. In de praktijk bleek dat we soms ook moesten uitleggen hoe je een deken gebruikt of hoe die gewassen of versteld moet worden, “als u begrijpt wat ik bedoel”. In een later stadium hielden we de conferenties in de kerk die wij in Cajamarca bezoeken.

Marciano (links) en Gilmer (rechts)
Het is dankbaar werk om mensen een stap verder te helpen dan ze zijn, vooral als ze het oppakken en groeien in geloof en wijsheid. Dat gebeurde vooral bij Gilmer, voorganger in Oxamarca en Marciano, voorganger in Sucre. Vaak hebben jullie hun namen genoemd zien worden in onze nieuwsbrieven. Het zijn volwassen stabiele christenen geworden die de gemeente met zijn buitenposten gewetensvol leiden. Daarnaast runnen beide broeders vanuit hun kerk een kindereetzaal onder de vlag van Pan de Vida. Er krijgen in elke plaats elke schooldag 100 kinderen een warme maaltijd, zodat ze goede prestaties kunnen leveren op school.Daarnaast wordt er met hen gewerkt in de zondagschool en in de jeugdgroep. Alicia, een jonge onderwijzeres uit Cajamarca traint zondagschoolleiders.  Wilfredo en Judith werken sinds een aantal jaren met de tieners en jeugd. Sommige gemeentes die ons zo trouw steunden hebben gehoor gegeven aan onze aanbeveling om hen verder te ondersteunen en daar zijn we heel dankbaar voor. U zult regelmatig door hen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van hun bediening en ook het werk met de tieners en jeugd.


De volwassenen mogen nu in praktijk brengen wat ze meer dan 12 jaar hebben gehoord en geleerd. Wij blijven in de buurt voor advies en praktische zaken. Ook blijven we het werk met de kinderen en jeugd ondersteunen, zowel op geestelijk gebied als in praktische zin met Kerstpakketten en elk jaar een basispakket met schoolmiddelen.

Alicia leidt zondagschoolleiders op.
In de afgelopen maand, dat we weer terug waren in “onze” nieuwe woning hebben we kerstpakketten mogen maken voor 7 zondagsscholen. Verschillende gesprekken per telefoon gehad met voorgangers en fijne ontmoetingen met de mensen die soms een dag moesten reizen om hun kerstpakket op te halen. We werden dan weer bijgepraat en mochten samen bidden. We genieten van elke ontmoeting. Onze participatie is minder intensief in het binneland, maar we blijven met hart en ziel verbonden. Graag willen we in gebed met u verbonden blijven. Regelmatig zullen we op onze weblog en in het blad van Zending & Gemeente blijven vermelden waar we mee bezig zijn. De betrokkenheid wordt wat minder intensief in tijd, maar niet in gebed. Blijft u ook meebidden?.

Rest ons u allen een heel voorspoedig 2014 te wensen. Een jaar dichter bij de komst van de Heer en als we de nieuwsberichten zien, lezen en horen, kunnen we alleen maar bidden: “Heer, kom spoedig!” Intussen blijven we doen wat onze hand vindt om te doen.

Allen Gode bevolen. 

Ger en Froukje Prakken

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, 
want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.

Wees ook dankbaar. Kolossenzen 3:15

Geen opmerkingen: