maandag 17 december 2007

Aan: al “onze” lieve vrienden in Nederland !!

Voordat dit jaar "onzes Heren" helemaal voorbij is, hebben Froukje en ik echt de behoefte om een heel intens "dank-je-wel" naar jullie allemaal te sturen. Eigenlijk zouden we dat aan elk van onze "achterban" willen doen, maar dat is praktisch niet mogelijk... En dat alleen al is voor ons reden tot enorme dankbaarheid!

In deze periode van het jaar, maken we geen reizen meer naar de bergdorpen, vanwege de toestand waarin de wegen zich bevinden, dus zijn we meer bezig in de stad zelf én met het helpen-op-afstand met de kerst-vieringen in de kerkjes "dáár".
Afgelopen zondag heb ik bv. 3x gesproken en verder kunnen we nu ook in de stad wat meer aandacht schenken aan de kleine kerkjes aan de rand van de stad. We doen dat met het vertonen van evangelisatie-films, etc. Bid daar a.j.b. veel voor, want daar is echt verschrikkelijk veel ellende en misdaad!!

Maar de "hoofdreden" van dit schrijven is eigenlijk een heel HART-elijk DANKJEWEL tot uitdrukking proberen te brengen, voor jullie meeleven en vooral mee-bidden gedurende het nu bijna voorbij gegane jaar. Het is op papier onmogelijk om dat zó tot uitdrukking te brengen dat het ook zo overkomt als het bedoeld is. Maar we hopen en bidden dat je het a.h.w. vóelt. Het was meestal niet makkelijk en altijd weer ging het weer anders dan gepland. En ik denk dat we als Nederlanders daar nooit helemaal aan wennen.

Dus nogmaals: heel hartelijk dank voor het gegeven vertrouwen dat we jullie zendelingen mógen zijn!!!!!!!! En: we hopen dat we dat nog heel lang mogen en vooral: kúnnen doen.

We bidden dat jullie- en elk individueel- heel fijne feestdagen zullen hebben als we God danken en prijzen voor Zijn onuitsprekelijke Gave in de persoon van Zijn Zoon, die gekomen is om ons: ...."te verlossen van de zonde". Geweldig!

Góds intense Vrede bidden we je toe:
Ger, Froukje en Judith Prakken,
Cajamarca- PERU

Geen opmerkingen: